- Nå sønn, hvordan går det med leksene?
- Jo, fint, far. Jeg leser alt jeg kan.
- Var det ikke bedre om du leste mer på det du ikke kan?

Læreren: Ole, hva kommer før 7?
Ole: Avisbudet!

Den nye lærerinnen: Hvis dere må på toalettet er det bare å rekke opp hånden.
Ole: Hjelper det da?

Og så var det gutten som skrev stil om våren:
"Våren er en fruktbar tid. Da legger hønene egg og bøndene poteter."

Læreren: Kan du si meg hva vær er, Gunnar?
Gunnar: Ja, luft med hastverk

- Kan du telle til ti, Arne?
-Ja da! En, to, tre, fire, fem, seks, sjju, åtte, ni, ti!
- Fott, kan du fortsette?
- Knekt, dame, konge!

På rektors kontor:
- Matematikklæreren din har klaget på degg. Hva har du gjort?
- Ingenting, det er sikkert derfor han hhar klaget !

Anne strevde med geografileksa si. Det var et spørsmål hun ikke fant svaret på, og hun gikk derfor inn til faren og spurte:
- Far, hvor ligger Himalaya?
Faren senket avisen et øyeblikk og sa:
- Spør moren din. Det er hun som rydder her i huset.

Læreren: Jeg tror-Ikke på det du sier, Harry! Er du klar over hva som skjer med barn som lyver?
Harry: Ja! Når de blir voksne blir de lærere!

- Hvordan staver du ordet FEIL, Margit? -F-I-E-L, lærer!
- Det er feil, Margit.
- Nettopp!

Solveig: -Hvorfor må vi lære oss engelsk, frøken?
Læreren: -Men Solveig, da! Nesten halve verden snakker jo engelsk.
Solveig: -Holder ikke det da?

Eleven: - Lurer på hva som feiler meg? Det suser så underlig i hodet.
Læreren: -Kanskje det er en tanke som har forvillet seg inn?

Læreren: -Molly,hva heter tallerken i flertall?
Molly: -Skår...

Ingrid: -Kan jeg få låne ti kroner av deg, lærer?
Læreren: -Jeg har bare åtte.
Ingrid: -Greit, da kan du skylde meg to...

Læreren: -Hvis du slår plenen for 25 naboer og alle gir deg 75 kroner forjobben, hva har du da?
Eleven: -En ny sykkel!

Mor syntes Svein-Erik somlet veldig med komme seg av gårde til skolen.
- Du må skynde deg, ellers kommer du for sent, sa hun.
- Det er ikke så farlig, svarte Svein-Eriik, jeg rekker frem før den stenger.

- Nå, Per, hva lærte dere på skolen i dagg?
- Å lage dynamitt.
- Og hva skal dere gjøre på skolen i morrgen?
- Hvilken skole?

Læreren kommer til skolen første dag og utbryter:
- Trepulter! Og dette kalles første klassse???

Ole satt og spiste chips i timen. Så kom læreren bort til ham og sa dette vil hun ikke ha noe av. Ole svarte:
Du må ikke tro at du får noe heller.

Læreren kommer bort tillille Ole og spør: "-Ole, hvis du har 5 epler og jeg spør om 3, hvor mange epler har du igjen?"
Lille Ole svarer: "Akkurat 5 epler."