Hvor mange fotografer trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

10. En som gjør jobben med å skifte pære, 9 til å kritisere kvaliteten på lyset.

Hvor mange sivilarbeidere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. De nekter!

Hvor mange trøndere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Fem! - En til å hold' i lyspæren, mens de fire andre sitt' og drikk' karsk til rommet begynn' å gå rundt!

Hvor mange matematikere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. Matematikeren tilkaller fem trøndere og reduserer problemet til et med kjent løsning.

Hvor mange informatikere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

To. En for å gjøre det, og en for å simulere.

Hvor mange AKPere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Det er hemmelig.

Hvor mange FRP-ere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Det viktigste må være å få sendt den mørke pæren ut av landet!

Hvor mange Ap-ere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

4. En til å skru i pæren, en til å danne fagforening, en til å sjekke at vedkommende ikke er kollaboratør, og en siste for å klandre de borgerlige dersom det går galt.

Hvor mange fridemokrater trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

En, men det må være av egen vilje.

Hvor mange Krf-ere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Gud vet. Herren er lyset.

Hvor mange SV-ere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. Det er en offentlig oppgave.

Hvor mange avholdsfolk trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen, for ekte lys kommer innenfra...

Hvor mange Web-administratorer trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

404 (not found)

Hvor mange psykiatere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Bare en. Men pæra må ville det selv.

Hvor mange systemprogrammerere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. Det er et hardware problem.

Hvor mange hardwaremekanikere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. Det står så godt forklart i dokumentasjonen at brukeren kan gjøre det selv.

Hvor mange Microsoft-programmerere trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Ingen. Bill Gates definerer Mørket (TM) som ny standard.

Hvor mange japper trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

Tre. En til å mikse dry martini, en til å hente oliven og en til å ringe vaktmestere.

Hvor mange tommister/batterisister trengs det for å skifte en lyspære?

Punchline

En, to, en to tre fir .....

Hvor mange svensker trenges det for å skifte en lyspære?

Punchline

Fem! En til å holde pæra, og fire til å skru huset rundt.