Skip to main content

Forsikrings korrespondanse

Mange skriver mye rart i skademeldinger og andre meldinger til forsikringsselskapene. Her er noen utdrag fra forsikringstakere som har vært utsatt for uhell under bilkjøring (de er ikke konstruerte!):
Da jeg skulle kjøre hjem, kom jeg til å kjøre inn på gal gårdsplass og kolliderte med et tre som jeg ikke har på min gårdsplass.

Det ene hjulet gled ned i grøften, foten min hoppet fra fotbremsen til gasspedalen, for over veien til den andre siden, og havnet mot en trestamme.

Jeg så tre damer i veien. En gikk fram, to gikk tilbake, to gikk fram igjen. Da var det ikke mer å gjøre-

Jeg trodde vinduet var rullet ned, men da jeg stakk hodet ut gjennom det, merket jeg at det ikke var rullet ned likevel.

En fotgjenger kolliderte med meg og for under bilen.

Bilen ble ikke skadet, hvilket bekreftes av portstolpen.

Jeg kolliderte med en stillestående buss som kjørte i motsatt retning.

Jeg tutet, men bilhornet virket ikke fordi det var stjålet.

Ulykken var forårsaket av at veien svingte.

For å unngå kollisjon, kjørte jeg inn i den andre bilen.

Jeg kjørte over en mann, men han innrømmet at feilen var på hans side, for han var blitt overkjørt før.

Så foretok jeg en myk oppbremsing i den forankjørende bils bagasjerom.

Jeg kjørte på en lyktestolpe som jeg ikke var blitt oppmerksom på, ettersom den var skjult bak noen karer.

Kua gikk rett mot bilen. Etterpå fikk jeg vite at den ikke var riktig klok.

En lyktestolpe for mot bilen min, og skadet den på to sider.

På torsdager pleier min kone å ha storvask, og da jeg kom hjem om kvelden slo jeg istykker frontruten og to fortenner.

Jeg forlot bilen min i et minutt, og enten ved uhell eller overlegg forsvant den.

Jeg hørte et horn tute, og ble truffet bakfra - det var opplagt en dame som forsøkte å passere meg.

Jeg kjørte inn i en forretning, og fikk skader på min kones ansikt.

Den andre bilen kolliderte med min, uten å gi den minste advarsel om sine hensikter.

Uheldigvis kjørte jeg over en fotgjenger, og den gamle herren ble kjørt til sykehus mens han sterkt beklaget forholdet.